دانشنامه امیرالمومنین بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ
42 بازدید
ناشر: دارالحدیث، قم
نقش: نویسنده
شابک: 978-964-493-271-7
سال نشر: 1382
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مجموعه گرانسنگ دانشنامه امیرالمؤمنین تنها گردآوری سخنان آن حضرت و متون تاریخی نیست، بلکه با شناختی که از شخصیت و زندگی آن حضرت از تولد تا شهادت و نیز زمان و مکان صدور سخنان گهربار امام علی (علیه السلام) ارائه می دهد،این امکان را برای خواننده فراهم می‌آورد تا معنای اصلی و عمیق و چرایی مواضع و سخنان امام را دریابد. از دیگر مزایای این دانشنامه می توان به وجود 9 نقشه در کتاب اشاره کرد که زوایای جغرافیایی حوادث را روشن می‌کنند و خواننده را با تاریخ مصور امام علی (علیه السلام) آشنا می‌سازند. دانشنامه امیرالمومنین (علیه السلام) درحقیقت دایرة المعارفی است با 5400 صفحه درسیزده جلد، حاوی 6728 متن حدیثی و تاریخی و با بیش از 30000 نشانی و فراهم آمده از نزدیک به 570 منبع شیعی و اهل سنت. تدوین این مجموعه عظیم که حاصل کار گروهی به روش نوین و با استفاده از کتاب و رایانه است، بیش از ده سال به درازا کشیده و دران، مؤلف و همکارانش افزون بر قرآن مجید و منابع و متون اصلی، از از تحقیقات جدید نیز بهره جسته‌اند. عناوین هفده‌گانه دانش‌نامه امیرالمؤمنین (علیه السلام) از این قرارند: تبار امام علی (علیه السلام)، امام علی (علیه السلام) با پیامبر (ص)، کوششهای پیامبر برای رهبری امام علی (علیه السلام)، امام علی (علیه السلام) پس از پیامبر (ص)،سیاستهای امام علی (علیه السلام)، نبردهای امام علی (علیه السلام)، روزگار تنهایی امام علی (علیه السلام)، شهادت امام علی (علیه السلام)، امام علی (علیه السلام) ازدیدگاههای گوناگون، ویژگیهای امام علی (علیه السلام)، دانشهای امام علی (علیه السلام)، قضاوتهای امام علی (علیه السلام)، کرامتهای امام علی (علیه السلام)، دوستی با امام علی (علیه السلام)، دشمنی با امام علی (علیه السلام)، یاران و کارگزاران امام علی (علیه السلام)، و سرانجام بخش هفدهم کتاب، نمایه موضوعی و فهرستهای آیات اشخاص، ایام، اماکن و قبایل که یاری‌دهنده مفید خوانندگان این اثر کم‌نظیر است.