تبلیغ در قرآن و حدیث
47 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1380
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
دراثر حاضر، مؤلف کوشیده است علاوه بر استفاده از قرآن کریم، با بهره گیری از 157 منبع، «تبلیغ» را از منابع روایی شیعه و اهل سنت گردآوری و با بهره‌مندی از رایانه و گزینش فراگیرترین و موثق‌ترین روایات، مجموعه‌ای مفید و کاربردی از گستره مفهوم «تبلیغ و مبلغ» را پیش چشم علاقه‌مندان قرار دهد. گرچه سعی مؤلف در این پژوهش، قرار گرفتن در چارچوب موضوع و وفاداری به عنوان کتاب بوده است، اما شایسته بود در کنار این اثر گرانسنگ، موضوع تبلیغ و تئوریهای نوین آن نیز به عنوان یک دانش گسترده درعلم ارتباطات، مورد توجه قرار می‌گرفت. جایگاه تبلیغ، جایگاه مبلغ، رسالت مبلغ، ویژگی مبلغ، ابزارهای تبلیغ، آداب تبلیغ، آیات تبلیغ و «آثار مبلغ» عناوین هشتگانه فصلهای این کتاب‌اند