علم و حکمت در قرآن و حدیث
48 بازدید
ناشر: دارالحدیث، قم
نقش: نویسنده
سال نشر: 1379
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
از آغاز تدوین حدیث در تاریخ اسلام، به دلیل اهمیتی که این آیین الهی برای علم و آگاهی قایل بوده است، همه جوامع حدیثی، بخشی را به طرح دیدگاههای اسلام درباره علم و معرفت اختصاص داده‌اند؛ لیکن متأسفانه هنوز جای مجموعه‌ای که نصوص اسلامی را در این باره یک‌جا و مستقل به صورت موضوعی دراختیار پژوهشگران قرار دهد خالی بود. بی‌تردید آشنایی با دیدگاههای اسلام درباره علم و معرفت می‌تواند گامی بلند و مؤثر درایجاد تحولی عظیم و سازنده دراین زمینه باشد. دراین اثر، کوشش شده است با بهره‌گیری ازمتن قرآن و احادیث اسلامی از طریق فریقین، «دیدگاه اسلام درباره جایگاه علم و معرفت»، «حقیقت علم»، «آثار علم»، «مبادی و موانع معرفت» و «تعلیم و تعلم»، به طور مبسوط به جهان علم و دانش عرضه شود.