خردگرایی در قرآن و حدیث
48 بازدید
ناشر: دارالحدیث، قم
نقش: نویسنده
سال نشر: 1378
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
عقل در اسلام به مثابه موهبت بزرگ الهی و پیامبر درونی انسان، از ارزش والایی برخوردار است. در قرآن کریم و احادیث معصومین (علیهم السلام) مطالب بسیاری درباره بزرگداشت، ارزش و جایگاه خرد در زندگی انسان آمده است که آگاهی از آنها می‌تواند چراغ راه مسلمانان در زندگی باشد. در قرآن کریم مشتقات علم 779 بار، عقل 49 بار، فقه 20 بار، فکر 18 بار، ذکر 274 بار، تدبر 4 بار و لب 16 بار آمده است و این همه، نشانه توجه اسلام به اهمیت و جایگاه عقل و اندیشه است. در این اثر، مباحثی چون خرد، ارزش خرد و خردورزی، عوامل رشد خرد، نشانه‌های خرد، آسیبهای خرد، وظایف خردمند، نادانی، نشانه‌های نادانی، جاهلیت نخست، پژوهشی دراسباب بازگشت به جاهلیت و پایان جاهلیت مورد بررسی قرار گرفته است. سعی مؤلف بر آن بوده که تمامی روایات مربوط به یک موضوع، از مصادر روایی شیعه و اهل سنت، گردآوری و مصادر روایات در پاورقی، به ترتیب معتبرترین سند، آورده شود.