مقدمه ای بر سیستم قضاء اسلامی
46 بازدید
ناشر: انتشارات محبت، قم
نقش: نویسنده
سال نشر: 1377
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
قضا از دیدگاه اسلام، یکی از شاخه‌های رسالت و ولایت کلیه الهیه است. درادیان آسمانی، اولین توصیه‌های خداوند به پیامبران دارای حکومت، قضاوت به عدل و قسط بوده است. درشریعت اسلام، منصب قضا از آن انبیاء و اولیاء دانسته شده است. در جوامع جدید، به دلیل گستردگی زندگی اجتماعی، تنوع وظایف و نیز تکثیر جرایم، قضا از صورت امری فردی و موردی بیرون آمده و به صورت سیستمهای عمل کننده نیرومند درآمده است. خوشبختانه پس از پیروزی انقلاب اسلامی درایران، تغییرات اساسی و بنیادینی درسیستم قضایی کشور براساس آرمان‌های اسلامی پدید آمد. در اثر حاضر، حجت الاسلام ری‌شهری به عنوان یکی از مدیران اجرایی عرصه قضا و آگاه به امور، با توجه به تجارب سودمند خویش، با اشاره به فرازهایی از آرمان‌های قضایی اسلام، بر ضرورت مطالعه مجدد منابع اسلامی برای تبیین دقیق توسعه قضایی پای می‌فشارد و ضمن تأکید بر عدم غفلت از تجارب و دستاوردهای سایر کشورها، سؤالات چندی را در زمینه قضای اسلامی مطرح نموده است.