خاطرات سیاسی 65 ـ 1366
43 بازدید
ناشر: مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی
نقش: نویسنده
سال نشر: 1369
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
نویسنده خاطرات در مقدمه این کتاب، ضمن اشاره به عملکرد ناصواب مهدی هاشمی دراصفهان و تهران و روندی که منجر به دستگیری و محاکمه وی و نیز عزل آقای منتظری از قائم مقامی رهبری شد، می‌نویسد: « برکناری آقای منتظری از قائم مقام رهبری، مطمئناً یکی از تلخترین حوادث انقلاب اسلامی بود، گرچه عدم برکناری وی از این مقام و موقعیت، قطعاً بسیار گرانتر تمام می‌شد.» حجت الاسلام ری‌شهری به عنوان وزیراطلاعات وقت و کسی که از جزیی‌ترین حوادث این واقعه مطلع بوده است؛ دراین اثر، براساس اسناد و خاطرات مضبوط شخصی درخلال سالهای 65 ـ 1366 و نیز پرونده مهدی هاشمی و همکاران او، همچنین اسناد ساواک و خاطرات و گفته‌های چند تن از مسئولان کشور، روندی را که منجر به دستگیری، محاکمه و اعدام مهدی هاشمی و نیز برکناری آقای منتظری از قائم مقام رهبری گردید، به تفصیل دراین اثر، باز‌گفته است.