عدل در جهان بینی توحید
35 بازدید
ناشر: دفتر تبلیغات اسلامی، قم
نقش: نویسنده
سال نشر: 1374
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
عدل یکی از ویژگیهای برجسته مذهب تشیع است. در مکتب اهل‌بیت (علیه السلام)، این اصل از چنان اهمیتی برخوردار است که آن را جزء اصول دین شمرده‌اند. از دیدگاه مکتب اهل‌بیت (علیهم السلام) نظام هستی براساس عدل استوار است و ظلم، انحراف از مسیر آفرینش است. حجت الاسلام ری‌شهری در پاسخ به این پرسش که «با وجود این همه شرارت و مصیبت در زندگی انسان، چگونه می‌توان حاکمیت عدالت را در نظام آفرینش توجیه کرد؟»، با استفاده از رهنمود آیات و روایات می‌گوید: برابر روایات اسلامی، گناه انسانها به طور کلی دارای آثار دوگانه تشریعی و تکوینی است. آثار تشریعی گناه، همان قوانین جزایی اسلام است که به دست حاکم شرع اجرا می‌شود و آثار تکوینی آن، وقایعی چون: قحطی، کوتاهی عمر، کم‌آبی، تسلط اشرار، بیماریهای گوناگون، حبس باران، جنگهای داخلی، مرگ ناگهانی و زلزله است. لازم به ذکر است که کتاب حاضر، کامل شده درسهای اصول عقاید اسلامی حجت الاسلام ری‌شهری در کتاب «عدل از دیدگاه تشیع» است که در سال 1358 پس از بررسی مجدد و افزودگیهایی تحت عنوان جدید «عدل در جهان‌بینی توحید» عرضه شده است. عدل الهی در اسلام، عدل الهی در تاریخ اسلام و فلسفه مصیبتها عناوین کلی بخشهای سه‌گانه کتاب‌اند.