شناخت پیامبران و پیام
35 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1380
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
بی‌تردید مقوله «پیامبری و پیام» و نقش پیامبران راستین در تمدن بشر، نقشی عمیق، شورانگیز و جاودانه است؛ ازاین‌‌رو، شناخت پیامبران و پیام آنها در عصری که «عصر ارتباطات» نام گرفته، کاری در خور ستایش است. حجت الاسلام ری‌شهری در این اثر، با الهام از قرآن کریم و متون اسلامی، ضمن تحلیلی عمیق از ضرورت وجود «پیام» و شناختی دقیق از «پیامبران»، مسائلی در پیوند با این اصل حیاتی مطرح ساخته و به شبهات موجود دراین مقوله پاسخ گفته است. پیامبران و تکامل، تکامل مادی و معنوی، پیام تکامل، اصول تکامل، منبع شناخت انبیاء، اعجاز، شناخت علمی نبوت، عصمت، و فلسفه عقیده به پیامبران پیشین فهرست عناوین دهگانه این اثر را تشکیل می‌دهند.