بحثهایی درباره خدا
40 بازدید
ناشر: انتشارات پیام اسلام، قم
نقش: نویسنده
سال نشر: 1360
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در مقدمه این اثر، نویسنده با اعتراض ضمنی نسبت به شرایط نامطلوب فرهنگی دوران گذشته می‌نویسد: «پوشیده نیست در زمان کنونی که سیل انحراف و بی‌دینی از هر طرف، اجتماع را مورد حمله قرار داده، مهمترین کاری که به عهده ماست، آشنا‌کردن مردم با حقایق دینی و اصول مذهب از راه استدلال و برهان است.» نویسنده در این اثر، با طرح سؤالات و شبهات و بیان مسائل علمی روز، با استفاده از آیات و احادیث و نیز گفتارهایی از دانشمندان غربی، به روشنگری پرداخته و به پرسشهای جوانان درباره خداوند پاسخ گفته است.