سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
دادگاههاى انقلاب اسلامى  
حاکم شرع دزفول، بهبهان، گچساران ، بروجرد، رشت و گنبد کاووس  
 
 
اجرائی 
همکاری 
دادگاه انقلاب ارتش 
ریاست دادگاه 
1358/06/01 
 
علمی اجرائی 
همکاری 
وزارت اطلاعات جمهورى اسلامى ایران  
وزیر اطلاعات  
1363/06/06 
 
علمی اجرائی 
همکاری 
حرم حضرت عبدالعظیم الحسنى علیه السّلام 
تولیت حرم 
1369/01/20 
ادامه دارد 
علمی اجرائی 
همکاری 
مجلس خبرگان رهبرى 
نمایندگى مردم تهران در دومین دوره  
 
 
اجرائی 
همکاری 
سازمان حج و زیارت 
نماینده مقام معظم رهبرى و سرپرست حجاج  
1370/02/26 
 
اجرائی مذهبی 
همکاری 
مؤسسه فرهنگى دارالحدیث 
ریاست 
 
 
علمی اجرائی 
همکاری 
جمعیت دفاع از ارزشهاى انقلاب اسلامى 
دبیر کل 
 
 
اجرائی